Sự kiện!

Đua Top Open Beta

Thời gian sự kiện: 14h ngày 08/12/2018 ~ 24h ngày 08/01/2019

1 Nhân vật có Level cao nhất của từng chủng tộc trong 30 ngày.
 • Đổi giới tính KHÔNG được phép nhận thưởng Event này.
 • Nhân vật đứng đầu chủng tộc sẽ chiến thắng

Phù Thủy

• Top 1 : Set Ma Thuật
• 1 Vũ Khí Cấp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chiến Binh

• Top 1 : Set Hoả Long
• 1 Vũ Khí Cấp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Đấu Sĩ

• Top 1 : Set Phong Vũ
• 1 Vũ Khí Câp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Tiên Nữ

• Top 1 : Set Kim Ngân
• 1 Vũ Khí Câp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chúa Tể

• Top 1 : Set Huyền Thuyết
• 1 Vũ Khí Câp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thuật Sĩ

• Top 1 : Set Thuật Sĩ
• 1 Vũ Khí Câp 5

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thiết Binh

• Top 1 : Địa Long
•2 nấm đấm địa long

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thời gian sự kiện: 14h ngày 08/12/2018 ~ 24h ngày 16/12/2018

3 Nhân vật có Level cao nhất của mỗi chủng tộc trong 7 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Top Chủng tộc được tính ở từng chủng tộc
TOP Phần thưởng Số lượng
50b - 50s - 10 chaos - 20 box 5 Wing 1 + L + 9 1
20b - 20s - 10 chaos - 10 box 5 Wing 1 + L 1
10b - 10s - 5 chaos - 5 box 5 Wing 1 + L 1

Thời gian sự kiện: 14h ngày 02/12/2018 ~ 24h ngày 07/12/2018

3 Nhân vật có Level cao nhất của tất cả chủng tộc trong 6 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • ...

TOP 1

- 200.000
- Gcoin

Theo Top Reset ALL

TOP 2

- 100.000
- Gcoin

Theo Top Reset ALL

TOP 3

- 50.000
- Gcoin

Theo Top Reset ALL

Thời gian sự kiện: 14h ngày 08/12/2018 ~ 24h ngày 08/01/2019

3 Guild có số Point tổng cao nhất của trong 30 ngày.
 • Guild phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có Chủ Guild mới nhận được Danh Hiệu Guild.
 • Phần thưởng Item phát cho Chủ Guild, sau đó tự chia lại cho Guild.
TOP Phần thưởng Danh hiệu
200S + 200B + 100C Đệ Nhất Bang Hội

Hệ Thống Danh Hiệu

Người chơi có Level đến mốc nhất định sẽ được nhận danh hiệu..
 • Danh Hiệu mặc định khi khởi tạo nhân vật là Tân Binh Hoàng Kim.
 • Hãy vào phần Cập Nhật Danh Hiệu trên website quản lý tài khoản để nhận Danh Hiệu.
Mốc Điều kiện Danh hiệu
1 Level 1 Tân Binh Hoàng Kim
2 Level 50 Hạ Sĩ Hoàng Kim
3 Level 80 Trung Úy Hoàng Kim
4 Level 100 Thượng Tá Hoàng Kim
5 Level 200 Đại Tướng Hoàng Kim
6 Level 300 Nguyên Soái Hoàng Kim
7 Level 400 Dịch Chuyển Càn Khôn
8 Level 500 Đế Vương Quyền Năng
9 Level 600 Không Lùi Bước
10 Level 700 Thiên Hạ Vô Địch
11 Level 900 Chiến Thần Vô Song